Belgisch Historisch Centrum voor Scouting
CHBS
Volg ons op Facebook :
logo facebook
   Titre: Gilwell Park, les origines d'un camp scout international
 Edité par: CHBS
 Date de publication: 10/2009
 Auteur(s): Luc MARCOVITCH

De namen "Gilwell" en "Gilwell Park" verwijzen naar een belangrijk centrum van de Engelse en internationale scoutsbeweging. Het is niet enkel de bakermat van een vormingssysteem dat wereldwijd in de scoutswereld zal gebruikt worden tot in de jaren 1970, en oorspronkelijk door Baden-Powell werd bedacht, maar eveneens een prachtig park met een lange geschiedenis, en ook een kampterrein en een samenkomstplek voor oud-scouts.

Het is in Gilwell dat het Wood Badge-systeem ontstaan is en dat het geleidelijk aan naar de bijna gehele scoutswereld werd verspreid. Omdat het onmogelijk was om alle scouts ter plekke op te leiden, werd een decentralisatiemethode bedacht, waarbij opleidingsverantwoordelijken (de D.C.C.'s) in Gilwell opgeleid werden, en het vormingssysteem dan thuis opnieuw moesten toepassen om zo hun eigen leiders brevetten toe te kennen in hetzelfde raamwerk. Bij deze verspreiding rees ook de noodzaak om permanente vormingscentra op te richten, zoals die van Wolveringen (BSB), La Fresnaye (FSC), De Kluis (VVKS) in België, naast Chamarande en le Cappy in Frankrijk en Ommen in Nederland. Dit Cahier licht ook de bijdrage van F.G. Gidney toe. Alhoewel hij een mandaat had van Baden-Powell, werkte hij toch nog vele aspecten van het park en het Wood Badge-systeem op eigen initiatief uit.