Belgisch Historisch Centrum voor Scouting
CHBS
Volg ons op Facebook :
logo facebook

Het CHBS: een bibliotheek

De bibliotheek telt momenteel ongeveer 3500 werken en enkele honderden tijdschriftentitels, hoofdzakelijk Franstalig (België, Frankrijk, Québec), maar er zijn ook Nederlandstalige, Engelstalige en zelfs enkele buitenlandse tijdschriften.

Hoewel de tijdschriften die op nationale schaal worden gepubliceerd in de meerderheid zijn, bezit het Centrum ook meerdere tijdschriftcollecties die door de districten of de lokale groepen werden gepubliceerd.

Het CHBS zet zich de laatste jaren evenzeer in om naast wetenschappelijke publicaties over het scouts- en gidsenwezen ook de eenheidsgeschiedschrijving en de universitaire werken die op basis van deze collecties tot stand kwamen, te bemachtigen. De bibliotheek wordt ook regelmatig aangevuld door oud-scouts en verzamelaars.

Studenten uit de Belgische universiteiten vormen een groot deel van de gebruikers van de bibliotheek.

De catalogus kan hier worden geraadpleegd:

 


Recente aanwinsten