Belgisch Historisch Centrum voor Scouting
CHBS
Volg ons op Facebook :
logo facebook

Het CHBS: Activiteiten

Naast het dagelijkse beheer van het Centrum en de opening voor het publiek een keer per week ondersteunt het CHBS ook opdrachten in het kader van masterproeven of doctoraten die de geschiedenis of de actualiteit van de scouting of gidsenbeweging behandelen. Het Centrum helpt ook particulieren die onderzoek voeren: een zoektocht naar verwanten (genealogisch onderzoek) of mensen die werken willen publiceren. Het Centrum heeft daarnaast ook meegewerkt aan verschillende universitaire projecten, waaronder de eerste twee colloquia die georganiseerd werden over de geschiedenis van de Belgische Scouting en Gidsenbeweging: “Regards croisés sur l’histoire du scoutisme et du guidisme, Belgique-France“, in Louvain-la-Neuve (UCL) op 25 oktober 2002 ; en “Toujours prête ou toujours prêt ? Le Guidisme comme lieu d’éducation unisexe et coéduquée“, in Mozet (GCB) op 22 oktober 2005. De leden van het CHBS nemen ook regelmatig deel aan scouts- en gidsencolloquia in het buitenland.

Het CHBS ondersteunt natuurlijk de scouts- en gidsengroepen die op zoek zijn naar informatie of goede raad ter gelegenheid van hun verjaardagen. De organisatie zet eveneens haar erfgoed ter beschikking voor feestjes of tentoonstellingen van lokale scoutsgroepen. Het CHBS biedt af en toe modules die gaan over de geschiedenis van Baden-Powell en de scouts- en gidsenbewegingen in België tijdens vormingssessies voor leiding. Het Centrum leent ook regelmatig stukken uit voor tentoonstellingen of films, zoals in 2016 voor het programma “Hergé, à l’ombre de Tintin” geregisseerd door Hugues Nancy.

In december 2002 organiseerde het CHBS een tentoonstelling ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de Boy-Scouts van België, voorlopers van de Belgische pluralistische scouts-  en gidsenfederaties). Het CHBS heeft eveneens meegewerkt aan de tentoonstelling ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de Fédération des Scouts Catholiques, vandaag “Les Scouts”, in het Jubelpark op 22 april 2002. De voorlopige versie van het boek “Foulards aux couleurs du temps” dat voorzien is van heel wat illustraties, werd door het CHBS geschreven en het beeldmateriaal werd voor een groot deel geleverd door de collecties van het CHBS. Van april tot november 2015 heeft het CHBS een tentoonstelling op touw gezet over “100 jaar Gidsenbeweging in België” voor het scouts- en gidsenmuseum van Leuven.

Ten behoeve van scoutsverzamelaars werkt het Centrum ook elk jaar mee aan een internationale uitwisselingsbeurs die door het Scouts- en Gidsenmuseum in Leuven wordt georganiseerd. Door hier aan deel te nemen is het CHBS in staat zijn collecties uit te breiden. Het Centrum neemt daarnaast ook deel aan activiteiten die door verenigingen van voormalige pluralistische en katholieke scouts en gidsen worden georganiseerd.

Doordat het CHBS jaarlijks twee tijdschriften (zogenaamde “Cahiers d’Histoire Belge du Scoutisme”) publiceert en haar website up to date houdt, brengt het Centrum de geschiedenis van de Belgische scouts en gidsen tot leven, elke dag opnieuw.