Belgisch Historisch Centrum voor Scouting
CHBS
Volg ons op Facebook :
logo facebook

Met de collectie tijdschriften Cahiers d’Histoire Belge du Scoutisme wil het CHBS de kennis over de geschiedenis van de Belgische scouts- en gidsenverenigingen verspreiden die we tot op de dag van vandaag hebben verzameld. Het is een zesmaandelijks tijdschrift dat elke keer door een andere auteur wordt geschreven en handelt over een specifiek thema dat beschreven wordt in een dertigtal pagina’s. De tijdschriften zijn bedoeld om alle geledingen van de Belgische scouts- en gidsenfederaties aan het woord te laten.

De leden van het CHBS ontvangen automatisch een exemplaar van elk nummer van het tijdschrift. Ook niet-leden van het CHBS kunnen de tijdschriften verkrijgen.

Alle bestellingen kunnen aan volgende email adres worden overgemaakt: info[at]chbs.be