Le CHBS
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/CHBScoutisme/

Het CHBS: een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

Juridisch statuut

Het CHBS was oorspronkelijk een feitelijke vereniging maar werd op 22 januari 2016, na 20 jaar bestaan, omgevormd tot een VZW, teneinde een duurzame bewaring van het erfgoed van het Centrum te waarborgen.

Het CHBS is het hele jaar door, elke woensdag namiddag van 15 tot 20 uur open en kan ook op afspraak worden bezocht, dankzij een ploeg vrijwilligers, die gesteund wordt door andere medewerkers en sympathisanten.

De toegang tot het CHBS is gratis.

De werking van het CHBS wordt grotendeels mogelijk gemaakt door de lidgelden van zijn leden.

Stichtende leden

De stichtende leden van het CHBS zijn :

Josette DE MULDER, Cécile DE WAELE, Jean HAUMAN, Luc MARCOVITCH, Kathleen PEEREBOOM, Thierry SCAILLET, Claire-Anne SPILTOIR, Jean VANDER ZANDEN, Sophie WITTEMANS

De Cahiers van het CHBS

De Cahiers van het CHBS