Belgisch Historisch Centrum voor Scouting
CHBS
Volg ons op Facebook :
logo facebook

Het CHBS: Collecties

Hoewel het Centrum, rekening houdend met de beschikbare oppervlakte, een klein museaal deel aanbiedt, zet het zich momenteel vooral in om alles wat aan de vereniging wordt gegeven te inventariseren en te bewaren.

Het gaat om zaken zoals uniformstukken, kentekens, vlaggen, beelden, scoutsvoorwerpen, meubelstukken, affiches, schilderijen, advertenties, kalenders, bidprentjes, portretten, foto’s , dia’s, films, enz. Dit vooral in de hoop dat het CHBS in de  toekomst over een grotere tentoonstellingsruimte kan beschikken om dit erfgoed op te waarderen.

Overzicht van de collecties

Enkele stukken uit de collectie

Hierna enkele belangrijke stukken, die het CHBS mocht ontvangen :

Plaasteren reliëf van Baden-Powell door Scali.
Gift Suzanne en Emmanuel Van Elst
Plaasteren borstbeeld van een VVKS-welp.
Gift Paul Sedyn
Scoutsbeeldje, brons op houten sokkel.
Gift Sylvia Boulaert.
Draagbaar wijwatervat voor op scoutskamp.
Gift Paul Sedyn.
Gebogen metalen plaatje, dat op een scoutsstaff of fiets bevestigd kan worden. Uitgebracht ter gelegenheid van de deelname van de BPBBS aan de Universele Tentoonstelling van 1935 in Brussel.
Gift M. G. Huwart.
Plaquette vélo BPBBS Exposition 1935
Vlag van de katholieke belgische scouts, distrikt Luik.
Gift M. Peeters.
Houten gidsenkruis et bronzen groen klaverblad. Afkomstig uit Frankrijk (12 x 12).  Gift Thierry Scaillet.

 

Portret van scout Fauvel, 38e Radieux de Sainte-Alène in Brussel.  Fotograaf Galez, 1941 (60 x 50).
Gift Sophie Wittemans
Schilderij van de pluralistische scoutsleider Jules Arbalestrie, één van de pioniers van scouting in België, door zijn schoonbroer, de schilder Edouard Rombaux, 1925.  Gift van SGAB-OSOGB.