Belgisch Historisch Centrum voor Scouting
CHBS
Volg ons op Facebook :
logo facebook

Hoe kan je lid worden van het CHBS

Indien u ons werk wil steunen, kan u toegetreden lid worden van onze VZW.

Hiervoor dient enkel het lidgeld, namelijk 20 euro voor Belgische leden en 25 euro voor buitenlandse leden op onze IBAN rekening BE79 5230 8109 7533 (BIC : TRIOBEBB) gestort te worden, met duidelijke vermelding van uw gegevens (naam en postadres). Uit voorzorg, vragen wij om uw gegevens ook door te mailen naar info(at)chbs.be

Leden kunnen materiaal uitlenen van het CHBS en ontvangen twee maal per jaar het Cahier du CHBS.  Het CHBS vaardigt ook lidkaarten uit.

Leden kunnen, indien ze het wensen, aan de algemene vergadering deelnemen.

Het CHBS telt momenteel een honderdtal leden.

Wij danken onze leden die, dankzij hun bijdrage, het CHBS helpen om het scouts- en gidsenerfgoed te bewaren en te ontsluiten.

U bent van harte welkom…