Belgisch Historisch Centrum voor Scouting
CHBS
Volg ons op Facebook :
logo facebook

Historiek

Het Belgisch Historisch Centrum voor Scouting (BHCS) werd in 1986 opgericht en is ontstaan naar aanleiding van een idee van Julien Mascré, voorzitter van FEGASEC (Franstalige katholieke federatie van oud leden van de scouts- en gidsenbeweging). Julien Mascré overlijdt echter enkele maanden later en laat zo een centrum achter dat nog in de kinderschoenen staat.

Op initiatief van André Dolphens, voorzitter van het SGAB (Scouts en Gidsen voor volwassenen in België) wordt het centrum terug actief en een kleine groep vrijwilligers slaagt erin het BHCS nieuw leven in te blazen. Gedurende meerdere jaren zal de groep in de schaduw werken om zo het materiaal dat begint binnen te komen schoon te maken, te rangschikken en te klasseren. Vanaf 1988 worden op verschillende plaatsen tentoonstellingen georganiseerd en wordt het centrum beheerd door zowel oud-leden van pluralistische (SGAB) als katholieke bewegingen (FEGASEG) .

Een poging tot fusie met het ANS in Leuven (vandaag Scouts & Gidsen museum van Leuven) mislukt en SGAB en FEGASEG ondertekenen uiteindelijk een overeenkomst voor een onafhankelijk centrum, met de wens om een goede samenwerking met het ANS op te zetten. Het is op dat moment dat het BHCS zijn definitieve naam van “Belgisch Historisch Centrum voor Scouting”  krijgt en opent voor het publiek, aanvankelijk enkel op afspraak. In 2006 wordt het BHCS, tot dan toe een feitelijke vereniging, een vereniging zonder winstoogmerk om het voorbestaan van zijn erfgoed te garanderen.

Het doel van de vereniging is om alle documenten en voorwerpen te verzamelen en te bewaren van welke aard dan ook die direct of indirect met het ontstaan of de ontwikkeling van de scouts- en gidsenbeweging te maken hebben. Dit vooral voor België maar men blijft tegelijk openstaan voor andere scouts- en gidsenbewegingen in de wereld.