Le CHBS
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/CHBScoutisme/

Het CHBS: de Raad van bestuur

De Raad van bestuur van het CHBS wordt door de Algemene Vergadering verkozen.  Overeenkomstig de statuten van de vzw, maken 5 leden er deel van uit : Sophie Wittemans (voorzitster), Patrick Dezille (ondervoorzitter), Claire-Anne Spiltoir (secretaris), Jean-Paul Vandevenne (penningmeester), Thierry Scaillet (conservator). Stichtende en werkende leden worden gewoonlijk uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van bestuur.

De Raad van bestuur en de werkende leden staan in voor het dagelijks beheer van de vzw van het CHBS (administratie, permanenties, opvolgen van de collecties, onderhoud lokalen, redactie Cahiers). Ze komen ook samen voor culturele activiteiten en gaan af en toe op uitstap.  Zo hebben ze in Aarlen het MSI bezocht, Riaumont, de tentoonstelling betreffende 75 jaar Chiro, het scoutsmuseum in Leopoldsburg. Ze hebben ook in Orval de Onze-Lieve Vrouw van de Scoutskapel bezocht, de Kluis en het Scoutsmuseum in Leuven.

De Cahiers van het CHBS

De Cahiers van het CHBS