Belgisch Historisch Centrum voor Scouting
CHBS
Volg ons op Facebook :
logo facebook

Archives du monde catholique (ARCA)

Fondé en juillet 1989, l’Arca est un centre de recherches, rattaché au Département d’histoire et au Service des archives de l’Université catholique de Louvain (UCL), travaillant à la sauvegarde et à la mise en valeur des archives produites par le monde catholique en Wallonie et à Bruxelles aux 19e et 20e siècles. Il conserve des archives relatives aux organisations politiques, aux mouvements sociaux, aux institutions culturelles et scientifiques, aux œuvres caritatives, à l’enseignement, aux mouvements de jeunesse ou encore aux congrégations religieuses. Le centre dispose de nombreux fonds d’archives sur la Fédération des scouts catholiques (FSC) et sur la Conférence internationale catholique du scoutisme (CICS), de même qu’une riche bibliothèque sur le scoutisme et le guidisme francophones.

Archives du monde catholique – ARCA
Sentier du Goria, 2,
1348 Louvain-la-Neuve / Belgique
Tél. : 0032-10-47.26.91 ou 47.23.20µ
E-mail : arca@uclouvain.be
Site : http://www.uclouvain.be/arca


CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Het vormt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie van het Rijksarchief. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.

Het bewaart enkele archieven mbt scouting gedurende de bezetting, alsook een aantal getuigenissen van scouts in de reeks interviews en persoonlijke papieren in bewaring.

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij – SOMA
Luchtvaartsquare 29 – 1070 Brussel
Tel. : 0032-2-556.92.11
E-mail : cegesoma@cegesoma.be
Site : www.cegesoma.be


Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC)

KADOC – Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, is een interfacultair centrum van de KU Leuven. Het is een erfgoedinstelling in alle betekenissen van het woord. Als archief en documentatiecentrum op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen ontplooit het een integrale en geïntegreerde erfgoedwerking. KADOC wil op significante wijze bijdragen aan de ontwikkeling van de culturele biografie, het levensverhaal van Vlaanderen, door zich met zijn werking specifiek te concentreren op de evoluerende wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving sinds de tweede helft van de 18de eeuw.

KADOC bewaart het archief van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen (VVKSM) voor de jaren 1929-1973 (en het wordt steeds aangevuld).  De inventaris kan op de website van KADOC worden geraadpleegd.  KADOC heeft ook een rijke bibliotheek en veel audiovisueel materiaal over scouting en guiding in Vlaanderen.

Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum – KADOC
Vlamingenstraat, 39,
3000 Leuven / België
Tel. : 0032-16-32.35.00
E-mail : https://www.kuleuven.be/kuleuven/contact
Site : https://kadoc.kuleuven.be/