Belgisch Historisch Centrum voor Scouting
CHBS
Volg ons op Facebook :
logo facebook
   Titre: Aux origines du scoutisme et du guidisme en Belgique
 Edité par: CHBS
 Date de publication: 11/2011
 Auteur(s): Thierry SCAILLET et Sophie WITTEMANS

Toen in maart 2011 in de Brusselse anglicaanse Holy Trinity-kerk de gedenkplaat van de oprichting van de eerste scoutstroep in België werd ingehuldigd door de oud-Scouts en oud-Gidsen van België, werd tegelijk een oproep gedaan aan de scoutshistorici om zich te buigen over het ontstaan van scouting in België.

Het ontstaan van scouting in België was tot hiertoe wel al bestudeerd geweest, maar deze oproep werd vooral gedaan in de overtuiging dat een bredere aanpak deze beginmomenten in een ander daglicht zou kunnen stellen, namelijk door het verleden niet enkel te bekijken vanuit het standpunt van de nog bestaande verbonden, door nieuwe bronnen aan te boren, en ook door de geschiedkundige kritiek nauwkeuriger toe te passen.

Dit cahier kan beschouwd worden als een eerste reactie op deze oproep. Aan de hand van bronmateriaal dat onlangs is opgedoken, biedt het een overzicht van de beginmomenten, de vermenigvuldiging van initiatieven en de manifeste geestdrift van die tijd, maar ook van het soms moeilijke voortbestaan van de eerste Belgische scouts- en gidsengroepen en hun toekomstige verbonden.

Tenslotte wenst het Belgisch Historisch Centrum voor Scoutisme, met dit 10de cahier, 100 jaar scouting in België mee te vieren, alsook haar eigen 25ste verjaardag.