Belgisch Historisch Centrum voor Scouting
CHBS
Volg ons op Facebook :
logo facebook
   Titre: Quels sont donc les totems du grand Manitou ? Pratiques totémiques et indianistes dans le scoutisme
 Edité par: CHBS
 Date de publication: 3/2011
 Auteur(s): Sophie WITTEMANS

Om het jaar 2011 in te leiden, bieden wij u een speciaal cahiernummer aan, over een bijzonder aspect van scouting : de totemisatie.  Alhoewel vele oud-scouts in België een totem hebben, is het in de scoutswereld zeker geen wijdverbreide gewoonte om totems uit te reiken! Oorspronkelijk heeft Robert Baden-Powell het gebruik van totems zelfs proberen te ontmoedigen.  Maar de totems hebben zich als het ware zelf opgedrongen, dankzij de eerste scoutsgeneraties die zeer open stonden voor de indianenthematiek, in een periode waarin de gehele beeldvorming rond de Indiaan ook positief geladen was.  Later zal de gewoonte zich zodanig in de scoutsbeleving inprenten dat tot op heden, in België, totems nog altijd toegekend worden aan scouts en gidsen.

Sophie Wittemans heeft in deze meesterlijke studie alle aspecten van de praktijk van de totemisatie ontrafeld : de oorsprong, de inplanting in België, de overdrachtskanalen, de evolutie, de bestaansreden en succesfactoren, en de veelvuldige vormen van de totemisatie in het gewone scouts- en gidsenleven.  Dit cahier is dan ook een uitnodiging tot een diepgaande ontdekking van dit minder bekende maar uitermate symbolische aspect van scouting in onze streken.