Le CHBS
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/CHBScoutisme/

yvgheem

Vanaf 1 juli zijn vorsers en personen die archief willen deponeren op afspraak terug welkom op het CHBS (info at chbs.be).  De officiële inhuldiging van het CHBS zal op zondag 4 oktober in de namiddag plaats vinden.

Vanaf 1 juli 2019 en tot een nader te bepalen datum, zal het CHBS enkel op afspraak toegankelijk zijn (gelieve te mailen naar info(at)chbs.be). Prettige zomer !

De Cahiers van het CHBS

De Cahiers van het CHBS