Belgisch Historisch Centrum voor Scouting
CHBS
Volg ons op Facebook :
logo facebook
  • Heropening CHBS
    Vanaf 1 juli zijn vorsers en personen die archief willen deponeren op afspraak terug welkom op het CHBS (info at chbs.be).  De officiële inhuldiging van het CHBS zal in 2021 plaats vinden.
volgend...

Het CHBS is in de eerste plaats een documentatiecentrum over de geschiedenis van de scouts- en gidsenbeweging.

De archieven, documenten en objecten die in het BHCS worden bewaard, hebben betrekking op alle Belgische gidsen- en scoutsfederaties (FOS Open Scouting, Les Scouts (ex-FSC), GCB (Guides Catholiques de Belgique), SGP (Les Scoutes et Guides Pluralistes), Scouts en Gidsen Vlaanderen (ex-VVKSM), inclusief de organisaties die niet erkend zijn door de wereldwijde instanties voor scouting (zoals ‘les Scouts d’ Europe’).

Het doel van het CHBS bestaat erin een beter begrip van de geschiedenis en de evolutie van de scouts en gidsen te bevorderen door gebruik te maken van zijn rijkdommen in allerlei werken (artikels, wetenschappelijk en/of historisch onderzoek enz.), publicaties en tijdens tentoonstellingen.

Hoewel het centrum goede relaties onderhoudt met de Belgische scouts- en gidsenbewegingen (zowel actieve leden als oud-leden) en graag samenwerkt met hen in het kader van projecten die betrekking hebben op hun geschiedenis, blijft het CHBS onafhankelijk van deze scouts en gidsen en voert het zijn eigen historische onderzoeken in alle objectiviteit en op een uiterst nauwkeurige wetenschappelijke manier uit.

De Nederlandse versie van onze website is momenteel nog onvolledig… maar we werken eraan ! Dank voor uw begrip en surf misschien verder in het Frans indien u meer over ons wil weten.